Over ’t (h)Art

’t HART nationaal

’t hART organiseert op regelmatige basis inclusieve evenementen waar daklozen en kansarmen alle aandacht genieten. Dagen waar zij meehelpen in de opbouw en organisatie, meespelen op het veld of het podium en gewoon een keer deel mogen uitmaken van het groepsgevoel en verantwoordelijkheid kunnen dragen voor hun aandeel in het succes van de dag. Evenementen zoals het jaarlijkse Winterfeest en de Horeca Homeless Cup zijn populaire gebeurtenissen waar maandenlang naar uit gekeken wordt.

Dakloosheid in Belgie is een groot probleem. Er wonen zo’n 17.000 mensen op straat, in nachtopvang, in auto’s of garageboxen in ons land. Er is een groot tekort aan niet alleen bedden, maar ook een plekje om je veilig te voelen, te wassen en een beetje tot rust te komen. Een plekje waar je voor een euro of twee een warme maaltijd kan genieten. Organisaties zoals ChezNous en DAK fungeren als inloopcentrum, warme keuken, kleding- of voedselbank en nachtopvang, terwijl ’t Vlot en FreeClinic er zijn om een luisterend oor te bieden en activeringsprojecten organiseren. Deze projecten en anderen ontvingen al financiële steun van ’t hART voor iedereen.